Uwaga konkurs! Wygraj akcesoria do HIZERO!

Mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania są: wałek myjący oraz dwa litrowe płyny myjące do HIZERO. Zasady są proste sprawdź!

Zasady są proste:

1. Polub wpis konkursowy na profilu Facebook Sterna Polska

2. Udostępnij publicznie na swojej tablicy nasz film promocyjny (https://www.facebook.com/SternaPolska/videos/264091657869146/)

3. Wpisz w komentarzu pod tym wpisem odpowiedź na pytanie konkursowe: Za co najbardziej lubisz swojego mopa HIZERO? W odpowiedzi dopisz hasztagi #zyjwygodnie #zyjczysto #hizero

Wybierzemy trzy najciekawsze odpowiedzi, które nagrodzimy: I miejsce wałek myjący; II i III miejsce płyn HIZERO. Konkurs trwa do piątku 21.06.2019. Wyniki w ciągu siedmiu dni od zakończenia. Powodzenia!REGULAMIN KONKURSU

§1. [Informacje o Konkursie]

1. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu Facebook.
2. Organizatorem Konkursu jest Sterna Polska, ul. Kościuszki 77, 08-400 Garwolin NIP: 826-115-70-41; Regon: 711654978.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.06.2019 i kończy w dniu 21.06.2019 o godzinie 23:59.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§2. [Zasady Uczestnictwa w Konkursie]

1. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez przystąpienie do Konkursu akceptacje Regulamin Konkursu i wszelkie postanowienia w nim zawarte.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba (z zastrzeżeniem §2., p.3.; p.4.), zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie, wymienione w zasadach konkursu.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które polubiły na Facebook-u profil Sterna Polska (https://www.facebook.com/SternaPolska/) oraz prawidłowo wykonały pozostałe zadania konkursowe, podane w zasadach Konkursu.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora Konkursu.
5. Jednym z warunków uczestnictwa w Konkursie jest publiczne udostępnienie na swojej tablicy Facebook filmu promocyjnego HIZERO:
(https://www.facebook.com/SternaPolska/videos/264091657869146/), polubienie wpisu konkursowego oraz przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu do wpisu konkursowego. Zadanie konkursowe: odpowiedź na pytanie konkursowe: Za co najbardziej lubisz swojego mopa HIZERO? W odpowiedzi dopisz hasztagi #zyjwygodnie #zyczysto oraz #hizero
6. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która zgodnie z Regulaminem Konkursu może być jego Uczestnikiem, oraz, która po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie, odpowiedziała prawidłowo na pytania konkursowe udzielając przy tym najciekawszej oraz najbardziej oryginalnej i kreatywnej odpowiedzi na pytanie, lub zadanie konkursowe. Laureata Konkursu wyłania Komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu.
7. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości prywatnej na konto, z którego zostało złożone zgłoszenie konkursowe. Informacja ta zostanie również podana na stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora. Zwycięzca Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.sternapolska.pl  oraz na profilu Facebook Sterna Polska (https://www.facebook.com/SternaPolska/).
9. Nagrodzone zostaną trzy wybrane przez Komisję zgaszenia: I miejsce wałek myjący; II i III miejsce płyn HIZERO.
10. Przystąpienie do Konkursu i tym samym podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu poprawnego wzięcia udziału w Konkursie.
11. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 12. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę wolną od podatku, Zwycięzca nagrody, zobowiązuje się podać właściwy dla siebie numer identyfikacji podatkowej, oraz właściwy dla siebie Urząd Skarbowy, celem uiszczenia podatku od nagrody.
13. Koszt wysyłki nagrody pokrywa Organizator Konkursu.
14. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu, nie wyrazi zgody na przesłanie danych korespondencyjnych umożliwiających poprawne wysłanie nagrody. Komisja wyłania innego zwycięzcę, w ciągu 7 dni roboczych.
15. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.
16. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia nagrody powstałe w skutek transportu.
17. Użytkownik, który bierze udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych korespondencyjnych celem poprawnej organizacji konkursu, zgodnie z Regulaminem Konkursu.
18. Organizator Konkursu gromadzi dane Uczestników Konkursu, wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i kontaktu z Laureatem Konkursu. Dane kontaktowe mogą zostać przekazane osobom trzecim w celu prawidłowej organizacji Konkursu. Zbiór danych jest zbiorem doraźnym, niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.