Wiosenny konkurs zdjęciowy

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie, w którym dzięki zabawie masz szanse wygrać świetne nagrody do swojego urządzenia.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w komentarzach pod postem konkursowym.

REGULAMIN KONKURSU

§1. [Informacje o Konkursie]
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony www.facebook.com.
2. Organizatorem Konkursu jest firma Sterna Polska z siedzibą w Garwolinie przy ul. Kościuszki 77.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.04.2022 roku i kończy w dniu 27.04.2022 roku o godzinie 23:59.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

§2. [Zasady Uczestnictwa w Konkursie]
1. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje Regulamin Konkursu i wszelkie postanowienia w nim zawarte.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba (z zastrzeżeniem §2.  p3.) , zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie, wymienione w regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które polubiły na Facebooku profil Sterna Polska oraz post konkursowy.
4. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, które zgodnie z Regulaminem Konkursu może być jego Uczestnikiem, oraz, która po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie, wykonała zadanie konkursowe, polegające na dodaniu zdjęcia w komentarzu, obrazującego temat „Moje Hizero” oraz krótka informacja dlaczego uwielbiasz Hizero.
5. Każda osoba biorąca udział w konkursie udostępniająca zdjęcie do konkursu wyraża zgodę na jego wykorzystywanie przez Sterna Polska na kanałach Social Media (Sterna Polska i Hizero Polska) oraz stronie internetowej Sterna Polska.
6. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu zostanie nim osoba, której zdjęcie zdobędzie najwięcej polubień (do wyników liczą się reakcje lubię to oraz super – wynik całkowity będzie sumą tych reakcji).
7. Nagrody.
•    I miejsce: wałek, szczotka oraz płyn Hizero 1l;
•    II miejsce: wałek oraz płyn Hizero 1l;
•    III miejsce: płyn Hizero 1l.
W przypadku uzyskania takich samych wyników polubień premiowanie będzie zgłoszenie dodane wcześniej.
8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości prywatnej na konto, z którego zostało wysłane zgłoszenie. Wyniki podane zostaną również w poście podsumowującym konkurs.
9. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się udostępnić swoje dane korespondencyjne w celu wysłania nagrody.
10. Przystąpienie do Konkursu i tym samym podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
11. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
13. Koszt wysyłki nagrody  pokrywa Sterna Polska.
14. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu, nie wyrazi zgody na przesłanie danych umożliwiających poprawne zorganizowanie Konkursu. Komisja wyłania innego zwycięzcę, w ciągu 7 dni roboczych.
15. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.
16. Użytkownik, który bierze udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych celem poprawnej organizacji konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu.